در سوگ دوست عزیز، حسن ذوالفقاری

در سوگ دوست عزیز، حسن ذوالفقاری خبر درگذشت دوست و همکار گرانمایه دکتر حسن ذوالفقاری اندوهی عمیق در دل و آتشی سوزان در جانم افکند. هنوز ناباورانه به متن خبر می­‌نگرم و نمی­‌توانم دریابم که چرا و چگونه او چنین جوان افتاد. سال‌های دور تحصیل در دانشگاه تهران را به یاد می­‌آورم. ورودی های سال […]