شعر شناسی شناختی

شعر شناسی شناختی

شاخه شعرشناسی شناختی *فعالیت های شاخه ی شعرشناسی شناختی  شاخه شعرشناسی شناختی، از سال 1400 با مدیریت لیلا صادقی فعالیت‍های خود را در انجمن نقد

ادامه مطلب »
انجمن علمی نقد ادبی ایران

پنل ورود کاربری