«گلوسم‌شناسی یلمزلف: عناصر بنیادین ساختار سمیوتیک (نشانگان)»، نشست دوم

نشست مجازی «گلوسم‌شناسی یلمزلف: عناصر بنیادین ساختار سمیوتیک (نشانگان)»، نشست دوم

https://edulive.modares.ac.ir/b/lad-8yn-hiv-dme

علاقه‌مندان جهت دریافت گزارش این نشست تخصصی می‌توانند به انجمن علمی نقد ادبی ایران مراجعه نمایند.

اخبار انجمن

انجمن علمی نقد ادبی ایران

پنل ورود کاربری