برگزاری آئین بزرگداشت حکیم نظامی در دانشگاه تربیت مدرس

آئین بزرگداشت حکیم نظامی ۶ اسفند در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود.

آئین بزرگداشت حکیم نظامی گنجوی شاعر پرآوازه ایرانی شنبه ۶ اسفند با حضور اساتید و علاقمندان شعر پارسی در سالن استاد میرحسنی دانشکده علوم انسانی دانشگاه برگزار می شود.
سخنرانی صاحبنظران، برنامه نظامی خوانی و ارائه آثار و پژوهش های مرتبط با نظامی شامل کتاب، پایان نامه و رساله از برنامه های روز بزرگداشت این شاعر نامدار پارسی سرا در دانشگاه تربیت مدرس است.
گفتنی است ۲۱ اسفندماه در سالنمای کشور به نام روز بزرگداشت نظامی گنجوی ثبت شده است

اخبار انجمن

انجمن علمی نقد ادبی ایران

پنل ورود کاربری