برگزاری آئین بزرگداشت حکیم نظامی در دانشگاه تربیت مدرس

آئین بزرگداشت حکیم نظامی ۶ اسفند در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود.

آئین بزرگداشت حکیم نظامی گنجوی شاعر پرآوازه ایرانی شنبه ۶ اسفند با حضور اساتید و علاقمندان شعر پارسی در سالن استاد میرحسنی دانشکده علوم انسانی دانشگاه برگزار می شود.
سخنرانی صاحبنظران، برنامه نظامی خوانی و ارائه آثار و پژوهش های مرتبط با نظامی شامل کتاب، پایان نامه و رساله از برنامه های روز بزرگداشت این شاعر نامدار پارسی سرا در دانشگاه تربیت مدرس است.
گفتنی است ۲۱ اسفندماه در سالنمای کشور به نام روز بزرگداشت نظامی گنجوی ثبت شده است

اخبار انجمن

همایش بین‌المللی امام بخاری، دارمی و ترمذی: مکتب محدثان ماوراءالنهر، ۱-۲ آذر ۱۴۰۲/ ۲۲-۲۳ نوامبر ۲۰۲۳، ترمذ، ازبکستان در مرکز پژوهش‌های علمی بین‌المللی امام ترمذی برگزار شد

در این کنفرانس، دکتر ابراهیم خدایار، استاد دانشگاه تربیت مدرس، رایزن سابق ایران در کشورهای ازبکستان و تاجیکستان با موضوع: نقش حکیم ترمذی در تکامل

ادامه مطلب »
انجمن علمی نقد ادبی ایران

پنل ورود کاربری