برگزاری آئین بزرگداشت حکیم نظامی در دانشگاه تربیت مدرس

آئین بزرگداشت حکیم نظامی ۶ اسفند در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود. آئین بزرگداشت حکیم نظامی گنجوی شاعر پرآوازه ایرانی شنبه ۶ اسفند با حضور اساتید و علاقمندان شعر پارسی در سالن استاد میرحسنی دانشکده علوم انسانی دانشگاه برگزار می شود. سخنرانی صاحبنظران، برنامه نظامی خوانی و ارائه آثار و پژوهش های مرتبط با […]