انتصاب اعضای شورای علمی همایش شهر روایت ها، روایت شهرها

همایش شهر روایت ها، روایت شهرها را معاونت پژوهشی و هنری فرهنگستان هنر با هدف تولید دانش تخصصی بر اساس نگاه به فلسفه وجودی تعدد روایت های موجود از شهر و به دبیری علمی احمد شاکری عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در خرداد ۱۴۰۱ برگزار خواهد کرد. حمیدرضا شعیری، سیدمحمد بهشتی، عبدالحسین لاله، حمیدرضا حاجی اقابابایی، سید ابوالحسن ریاضی، حسن باستانی راد، سیدمریم رضایی عاملی، آزیتا افراشی و سیدزهرا اجاق به عنوان اعضای شورای علمی این همایش انتخاب شدند.

اخبار انجمن

نشست هم‌اندیشی شماری از اعضای هیئت‌مدیره ادوار انجمن علمی نقد ادبی ایران، چهارشنبه، ۲۲ شهریور ۱۴۰۲، دانشگاه تربیت مدرس

نشست هم‌اندیشی شماری از اعضای هیئت‌مدیره ادوار انجمن علمی نقد ادبی ایران، چهارشنبه، ۲۲ شهریور ۱۴۰۲، در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد. در این نشست

ادامه مطلب »
انجمن علمی نقد ادبی ایران

پنل ورود کاربری