اخبار انجمن

جایزه نقد زرین

هیات مدیره انجمن نقد ادبی ایران، شش پژوهشگر را به عنوان نامزدهای دریافت دومین دوره جایزه‌ ملی دوسالانه‌ نقد زرین، یادنام دکتر عبدالحسین زرین‌کوب معرفی

ادامه خبر »
انجمن علمی نقد ادبی ایران

پنل ورود کاربری