آغاز کار شاخه «شعرشناسی شناختی» در انجمن نقد ادبی

شاخه‌ «شعرشناسی شناختی» انجمن علمی نقد ادبی ایران آغاز به کار کرد. به گزارش انجمن علمی نقد ادبی ایران، با حکم ابراهیم خدایار، رئیس انجمن علمی نقد ادبی ایران، شاخه‌ «شعرشناسی شناختی» این انجمن فعالیت خود را با مدیریت لیلا صادقی آغاز کرد.  بر اساس این خبر، «شعرشناسی شناختی» با تکیه بر نظریات علوم شناختی، […]