شاخه شعرشناسی شناختی *فعالیت های شاخه ی شعرشناسی شناختی  شاخه شعرشناسی شناختی، از سال 1400 با مدیریت لیلا صادقی فعالیت‍های خود را در انجمن نقد ادبی ایران شروع کرده است. در این مرکز تلاش بر آن است که با حمایت از انتشار کتاب، مقالات، نشست‍ها و همایش‍های مرتبط به این حوزه، بستری برای گسترش تفکر […]