فراخوان پنجمین دوره جایزه ادبی «الوند» با دعوت از شاعران و ناشران سراسر کشور منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه جایزه ادبی «الوند» برای پنحمین دوره برگزاری، از شاعران و ناشران سراسر کشور دعوت کرد در این رقابت ادبی حضور یابند.   در این فراخوان از تمام شاعران و ناشرانی که در زمینه انتشار کتاب شعر فعالیت دارند، خواسته شده که فایل PDF کتاب چاپ اول خود را که در سال ۱۴۰۰ […]