نشست تخصصی معرفی و بررسی کتاب «جستارهایی در روش شناسی پژوهش ادبی» برگزار می شود

نشست تخصصی معرفی و بررسی کتاب «جستارهایی در روش شناسی پژوهش ادبی» نوشته دکتر علیرضا محمدی کله سر به همت انجمن علمی نقد ادبی ایران،‌ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خانه کتاب و ادبیات ایران و نمایشگاه مجازی کتاب تهران برگزار خواهد شد. در این نشست دکتر علیرضا نیکویی و دکتر پارسا یعقوبی به نقد […]