هیات مدیره دوره پنجم

اعضای اصلی هیات مدیره و بازرسی دوره پنجم مریم شریف نسب حمید رضا شعیری علیرضا نیکویی حیات عامری ابراهیم خدایار عیسی امن خانی سیدعلی قاسم‌زاده پارسا یعقوبی جنبه‌سرایی سیده مریم عاملی رضایی قبلی بعدی اعضای علی البدل هیات مدیره و بازرسی دوره پنجم داود عمارتی مقدم مرتضی بابک معین حسن گوهر پور زهرا عباسی قبلی […]

پنجمین مجمع عمومی انجمن علمی نقد ادبی ایران برگزار شد

همزمان با سیزدهمین سالگرد تاسیس انجمن علمی نقد ادبی ایران، پنجمین مجمع این انجمن با مشارکت ۵۵ درصدی اعضای پیوسته‌ در روز چهارشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۰ برگزار و ابراهیم خدایار از دانشگاه تربیت مدرس، علیرضا نیکویی از دانشگاه گیلان، عیسی امن‌خانی از دانشگاه گلستان، پارسا یعقوبی جنبه‌سرایی از دانشگاه کردستان، حمیدرضا شعیری از دانشگاه تربیت […]