همایش بین المللی ادبیات و تفکر میان فرهنگی 17-18آذر ماه1400

فراخوان مقاله همایش بین‌المللی ادبیات و تفکر میان‌­فرهنگی 17- 18 آذر 1400 بازخوانی و بازاندیشی آثار فکری- فرهنگی ملت‌ها و کوشش برای کشف ظرفیت آن‌ها، به قصد پیوند با مسائل جهان مدرن و معاصر، یکی از رسالت‌­های علوم انسانی است. فلسفة میان‌فرهنگی یکی از گرایش­‌های فلسفی سه دهه اخیر است که راه بازخوانی آثار حکمی، […]