»گلوسم‌شناسی لویی یلمزلف: بحثی پیرامون عناصر ساختار سمیوتیک»

نشست تخصصی »گلوسم‌شناسی لویی یلمزلف: بحثی پیرامون عناصر ساختار سمیوتیک» پنجشنبه ۲۵ فروردین ساعت ۱۷ تا ۱۹ برگزار شد. علاقه‌مندان جهت دریافت گزارش این تشست تخصصی می‌توانند به انجمن علمی نقد ادبی ایران مراجعه نمایند.

اخبار انجمن

انجمن علمی نقد ادبی ایران

پنل ورود کاربری