کسب رتبه A در رتبه بندی کمسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری توسط انجمن علمی نقد ادبی ایران

انجمن علمی نقدادبی ایران در سال 1400 موفق به  کسب رتبه A در رتبه بندی کمسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری شد

اخبار انجمن

انجمن علمی نقد ادبی ایران

پنل ورود کاربری