کارگاه تخصصی با موضوع « پژوهش در فرهنگ ادبیات عامه » با حضور جناب آقای دکتر عباس قنبری عدیوی برگزار شد

روز یکشنبه مورخ 28/8/1402 ساعت 16 تا 18  کارگاه تخصصی با موضوع « پژوهش در فرهنگ ادبیات عامه » با حضور جناب اقای دکتر عباس قنبری عدیوی در سالن آیینه وند تشکیل شد.این سسلسه نشست ها به ابتکار گروه زبان و ادبیات فارسی پیش بینی و اجرا میشود و تحت عنوان « نشست های تخصصی با یاد دکتر حسن ذولفقاری » برگزار خواهد شد و در هر نشست یکی از پژوهشگران فرهنگ عامه دعوت میشود تا برای دانشجویان سخنرانی کند.آقای دکتر عباس قنبری عدیوی پژوهشگر فرهنگ عامه و استاد دانشگاه فرهنگیان، نویسنده 40 کتاب در زمینه فرهنگ و ادبیات عامه ایران هستند که در این فرصت ضمن شرح و معرفی پژوهش های خود، دانشجویان را برای انجام کار های مشابه تشویق و راهنمایی کردند. حدود30 نفر از دانشجویان گروه زبان و ادبیات فارسی در این نشست شرکت داشتند. این سلسله نشست ها با حمایت معنوی مرکز تحققات ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس،انجمن علمی استادان زبان و ادبیات فارسی ، انجمن نقد ادبی ایران و با همکاری انجمن علمی دانشجویی گروه زبان و ادبیات فارسی برگزار می‌شود.

 

اخبار انجمن

انجمن علمی نقد ادبی ایران

پنل ورود کاربری