همایش ملی «بازتاب فرهنگ و هویت ایرانی در زبان و ادبیات فارسی» ۲۵ و ۲۶ اردیبهشت‌ماه برگزار می‌شود

همایش ملی «بازتاب فرهنگ و هویت ایرانی در زبان و ادبیات فارسی» با همکاری انجمن علمی نقدادبی ایران، ۲۵ و ۲۶ اردیبهشت‌ماه برگزار می‌شود

محورهای همایش:
اسطوره، حماسه، تاریخ و فرهنگ و هویت ایرانی
زبان فارسی، فرهنگ و هویت ایرانی
شعر فارسی، فرهنگ و هویت ایرانی
ادبیات عامه، فرهنگ و هویت ایرانی
دبیر علمی همایش:
یوسف محمدنژاد عالی‌زمینی
25 و 26 اردیبهشت‌ماه 403
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سالن تمدن
پیوند ورود برخط(آنلاین) به نشست:
https://webinar.ihcs.ac.ir/b/ihc-hlv-wuk-33b

اخبار انجمن

انجمن علمی نقد ادبی ایران

پنل ورود کاربری