همایش بین‌المللی امام بخاری، دارمی و ترمذی: مکتب محدثان ماوراءالنهر، ۱-۲ آذر ۱۴۰۲/ ۲۲-۲۳ نوامبر ۲۰۲۳، ترمذ، ازبکستان در مرکز پژوهش‌های علمی بین‌المللی امام ترمذی برگزار شد

در این کنفرانس، دکتر ابراهیم خدایار، استاد دانشگاه تربیت مدرس، رایزن سابق ایران در کشورهای ازبکستان و تاجیکستان با موضوع:
نقش حکیم ترمذی در تکامل زبان عرفان سخنرانی کرد.

علاوه‌بر ازبکستان، استادانی از کشورهای ایران، روسیه، ترکیه، مغرب ، الجزایر، امارات، قطر، کویت و قرقیزستان در این همایش شرکت و سخنرانی کردند.

استادان شرکت‌کننده در همایش، در روز نخست همایش از مجموعه‌های سلطان سعادت، حکیم ترمذی و ابوعیسی ترمذی نیز دیدار کردند.
مرکز پژوهش‌های بین‌المللی امام ترمذی در سال ۲۰۱۷ در مرکز استان سرخان‌دریا به مرکزیت ترمذ با هدف تحقیق و معرفی میراث علمی عالمان و بزرگان این استان تاسیس شده است.

اخبار انجمن

انجمن علمی نقد ادبی ایران

پنل ورود کاربری