نقد و بررسی کتاب قرن های بی زمان

نقد و بررسی کتاب قرن های بی زمان روز چهارشنبه ۲۴ فروردین ساعت ۱۴ تا ۱۶ با حضور نویسنده کتاب دکتر مهدی محبتی برگزار می شود.

اخبار انجمن

انجمن علمی نقد ادبی ایران

پنل ورود کاربری