نشست مشترک گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه و هیأت اعزامی از دانشگاه های هند

هیأتی 15 نفره متشکل از دانشجویان دوره دکترای زبان و ادبیات فارسی از 5 دانشگاه بزرگ هند شامل دانشگاه های دهلی نو، جواهر لعل نهرو، مولانا آزاد، بنارس و کشمیر، روز شنبه 22 مهرماه سال جاری، با حضور در دانشگاه تربیت مدرس، مهمان گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده علوم انسانی بودند.
در این نشست مشترک دکتر ایمانی رئیس دانشکده علوم انسانی در سخنانی جایگاه زبان فارسی و پیشینه آن در کشور هند را تشریح کرد.
دانشجویان هندی نیز ضمن معرفی خود در مورد موضوع پژوهش دوره دکترا و اساتید راهنمای خود توضیحاتی ارائه و ابراز امیدورای کردند که در سفرهای بعدی از فرصت های مطالعاتی و دوره های آموزشی در دانشگاه تربیت مدرس بهره مند شوند.
همچنین در این جلسه اعضای هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی در خصوص اهمیت زبان فارسی در هند و لزوم همکاری های بیشتر بین دانشگاهی به سخنرانی پرداختند.
گفتنی است این گروه برای گذراندن یک دوره دانش افزایی15 روزه در ایران، مهمان بنیاد سعدی بودند.

اخبار انجمن

انجمن علمی نقد ادبی ایران

پنل ورود کاربری