معرفی حلقه روایت پژوهی​

به منظورايجاد زمينه‌هاي مناسب براي شكوفايي استعدادها و بهره‌گيري از توانمندي افراد علاقمند به نقد روایت شناسی در تقويت و تحقق فضاي تخصصی؛ انجمن نقد ادبی ایران اقدام به تشکیل حلقه مطالعات فرهنگی نموده است .

انجمن علمی نقد ادبی ایران

پنل ورود کاربری