مجله‌ی «پژوهش‌های ادبی ـ فلسفی» دانشگاه مازندران با حمایت و همکاری انجمن نقد ادبی ایران منتشر می‌شود.

دوفصلنامه‌ی «پژوهش‌های ادبی ـ فلسفی» دانشگاه مازندران با هدف ارتقای پژوهش‌های مربوط به حوزه­ های ادبیات و فلسفه، و به منظور فراهم­ نمودن محیط فکری مناسب برای پژوهشگران ملّی و بین­ المللی با تمرکز بر مباحث ادبی ـ فلسفی پایه­ گذاری شده و  از سال 1401 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز نشر دریافت کرده است. این مجله به انتشار مقالاتی می‌پردازد که به ترویج و غنای علمی پژوهش‌های ادبی و فلسفی تأکید دارد.

اخبار انجمن

انجمن علمی نقد ادبی ایران

پنل ورود کاربری