شاعر و دانشمند سرشناس تاجیک ، عضو انجمن نقد ادبی ایران شد

رئیس انجمن نقد ادبی ایران از پذیرش عضویت شاعر و دانشمند سرشناس تاجیک مقیم ازبکستان به این کانون خیرداد.

به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از سامانه نشریه تاجیکستان، دکتر ابراهیم خدایار اعلام کرد که شاعرشناخته دو زبانه تاجیک، مقیم کشور ازبکستان، دانشمند فرزانه، دکترعلوم فلسفه، استاد دانشگاه دولتیٔ خاورشناسی ازبکستان، ادبیات ‌شناس، مترجم و روزنامه‌ نگار فرهیخته و چیره‌ دست دو ملّت، عضوانجمن ادیبان ازبکستان و تاجیکستان،استاد جعفرمحمّد ترمذی به عضویت انجمن علمی نقد ادبی ایران پذیرفته شدند.

دکتر ابراهیم خدایار  در پیامش آورده است، جای خوشنودی و افتخاراست که همزبانان ایرانی ما در کنار دستاوردهای برازنده استاد جعفر محمد در جاده شعر و شاعری و علمی (فلسفی) از این جنبهٔ دیگر فعالیّت مهم و پررنگ و مثمر ایشان (نقد ادبی وادبیات ‌شناسی) نیز ارج و قدردانی نموده‌اند.

این مرتبهٔ ارزنده و سزاوار را به استاد عزیز و تمام جامعه ادبی و فرهنگی ما مبارک باد می‌گویم.

اخبار انجمن

انجمن علمی نقد ادبی ایران

پنل ورود کاربری