اتمام سلسله کارگاه‌های انجمن علمی نقد ادبی ایران

سلسله کارگاه‌های روایت پژوهی پس از فرودین 1400 به صورت گروهی آغاز به کار کرد و پس از انجام 16 دوره کارگاه در حیطه نقدادبی و روایت پژوهی در بهمن ماه به اتمام رسید. در پایان این دوره به شرکت کنندگان در دوره گواهی اعطا شد. همچنین در هر جلسه اساتیدی از دانشگاه‌های مختلف مهمان افتخاری کارگاه‌ها بوده‌اند.

اخبار انجمن

انجمن علمی نقد ادبی ایران

پنل ورود کاربری