اتمام سلسله کارگاه‌های انجمن علمی نقد ادبی ایران

سلسله کارگاه‌های روایت پژوهی پس از فرودین 1400 به صورت گروهی آغاز به کار کرد و پس از انجام 16 دوره کارگاه در حیطه نقدادبی و روایت پژوهی در بهمن ماه به اتمام رسید. در پایان این دوره به شرکت کنندگان در دوره گواهی اعطا شد. همچنین در هر جلسه اساتیدی از دانشگاه‌های مختلف مهمان افتخاری کارگاه‌ها بوده‌اند.

اخبار انجمن

همایش بین‌المللی امام بخاری، دارمی و ترمذی: مکتب محدثان ماوراءالنهر، ۱-۲ آذر ۱۴۰۲/ ۲۲-۲۳ نوامبر ۲۰۲۳، ترمذ، ازبکستان در مرکز پژوهش‌های علمی بین‌المللی امام ترمذی برگزار شد

در این کنفرانس، دکتر ابراهیم خدایار، استاد دانشگاه تربیت مدرس، رایزن سابق ایران در کشورهای ازبکستان و تاجیکستان با موضوع: نقش حکیم ترمذی در تکامل

ادامه مطلب »
انجمن علمی نقد ادبی ایران

پنل ورود کاربری