رئیس انجمن نقد ادبی ایران گزارش داد؛ برپایی ۱۷ نشست تخصصی در پنجمین دوره فعالیت انجمن نقد ادبی

🔸رئیس انجمن نقد ادبی ایران گفت: این انجمن در پنجمین دوره فعالیت هیئت مدیره با برپایی هفت همایش ملی و بین‌‏المللی، ۱۷ نشست تخصصی، سه کارگاه تخصصی و مشارکت در برگزاری یک دوره دانش‏ افزایی برای استادان زبان و ادبیات فارسی هندوستان نقش مرجعیت علمی خود را در این زمینه ایفا کرده است. ibna.ir/x6pKx

اخبار انجمن

انجمن علمی نقد ادبی ایران

پنل ورود کاربری