دومین دوره جایزه‌ ملی دوسالانه‌ «نقد زرین» نامزدهای خود را شناخت

ابراهیم خدایار، در گفت‌وگو با خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) عنوان کرد: اسامی شش نامزد دریافت این جایزه شامل زهرا صابری‌نیا و همکاران برای مقاله «تاویل و نقد ماهیت آن در مثنوی معنوی با تکیه بر آرای پل ریکور»، مصطفی صدیقی  برای مقاله «بوطیقای کلیله و دمنه: تحلیل سازوکارهای حاکم بر مقدمه‌ها و متن کلیله و دمنه»، قدرت قاسمی‌پور برای‌ مقاله «تبیین نظری شکل‌گیری ژانرها و مناسبات بین ژانرها و خلاقیت ادبی»، سجاد ممبینی برای مقاله «سمپتوم‌شناسی هرمنوتیک خود در مدرنیسم ادبی»، فواد مولودی برای مقاله «نسبت اسطوره و داستان ایرانی از منظری فلسفی»، رویا یدالهی شاه‌راه و همکاران برای مقاله «فهم مسئله‌ اصلی ادبیات نوجوان بر مبنای رویکرد روان‌شناسی اگزیستانسیال (ارنستو اسپینلی)» است.

دبیر جایزه «نقد زرین» افزود: از بین این شش نامزد، سه پژوهشگر، جوایز اول تا سوم شامل تندیس، سپاسنامه و جایزه نقدی را در مراسم اختتامیه جایزه که  10 اسفند در موسسه خانه کتاب برگزار می‌شود، دریافت خواهند کرد.

وی با بیان اینکه در گام نخست، بیست تن از استادان دانشگاه‌های سراسر ایران با بررسی ۵۱ نشریه‌ی ادبی و ۳۳۱۷ مقاله‌ چاپ‌شده در طی سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ و حدود ۱۰۰ مقاله‌ ارسال‌شده به دبیرخانه‌ی جایزه، ۶۲ مقاله را شایسته‌ ارزیابی در مرحله‌ دوم دانستند، توضیح داد: در این مرحله علیرضا نیکویی، عیسی‌امن‌خانی و هاشم صادقی محسن‌آباد مقالات را براساس شاخص‌های اعلام‌شده از سوی انجمن داوری و هفت مقاله را برای مرحله‌ سوم برگزیدند. در مرحله‌ سوم و نهایی نیز مریم عاملی رضایی، حمیدرضا شعیری، سیدعلی قاسم‌زاده، مرتضی‌بابک معین و ابراهیم خدایار مقالات راه‌یافته به این مرحله را بررسی و درنهایت شش مقاله را نامزد دریافت دومین‌ دوره جایزه‌ی ملی دوسالانه نقد زرین معرفی کردند.

ابراهیم خدایار، رئیس انجمن علمی نقد ادبی ایران و دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، دبیر دوسالانه «نقد زرین»، سیدعلی قاسم‌زاده، عضو هیئت مدیره انجمن و دانشیار دانشگاه بین‌المللی‌ امام خمینی(ره) قزوین، معاون علمی جایزه و حسن گوهرپور، نویسنده، روزنامه‌نگار حوزه فرهنگ و منتقد ادبی دبیر اجرایی دوسالانه «نقد زرین» هستند.

انجمن علمی نقد ادبی ایران و مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار کنندگان، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه لرستان، دانشگاه بین‌المللی‌ امام خمینی(ره) قزوین، مرکز لرستان‌شنناسی و مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس از حامیان این جایزه هستند.

اخبار انجمن

انجمن علمی نقد ادبی ایران

پنل ورود کاربری