«دریا، غروب، نم نم باران» کتاب شایسته تقدیر جایزه کتاب سال الوند

پنجمین دوره جایزه کتاب سال الوند در حالی آیین پایانی‌اش برگزار شد که کتاب «دریا، غروب، نم نم باران» سروده فردوس اعظم از سوی هیئت داوران انجمن علمی نقد ادبی ایران به عنوان کتاب شایسته تقدیر معرفی شد.
فردوسی اعظم شاعر، نویسنده و روزنامه‌نگار تاجیک اولین کتاب شعرش را در سال 2011 در شهر خجند با عنوان «ابرهای آبی» با دو خط؛ سریلیک و فارسی منتشر کرد. کتاب دوّم و سوم او با نام‌های «یک بغل غزل» و «آینه آینه» در تهران به نشر رسید.
«دریا، غروب، نم نم باران» اثر دیگر فردوس اعظم است که با مقدمه دکتر ابراهیم خدایار در تهران منتشر شد و در در بخش کتاب سال الوند به انتخاب انجمن علمی نقد ادبی ایران به عنوان کتاب شایسته تقدیر در آیین پایانی معرفی شد.
دوره پنجم جایزه در ۸ شهریور ۱۴۰۲ در مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس و با همکاری انجمن علمی نقد ادبی ایران برگزار شد.

اخبار انجمن

انجمن علمی نقد ادبی ایران

پنل ورود کاربری