«به رنگ صدا» انتخاب انجمن علمی نقد ادبی ایرن برای کتاب سال الوند

کتاب «به رنگ صدا» سروده نیلوفر بختیاری به عنوان کتاب سال به انتخاب «انجمن علمی نقد ادبی ایران» در آیین پایانی پنجمین دوره این جایزه معرفی شد.
بختیاری اولین کتاب شعر خود را که مجموعه‌ای از غزل و ترانه است با عنوان «آیینه کاری سکوت» در سال 96 توسط انتشارات شهرستان ادب منتشر کرد.
در این دوره از جایزه، انجمن علمی نقد ادبی ایران با تقدیر از کتاب «دریا، غروب، نم نم باران» سروده فردوس اعظم، کتاب «به رنگ صدا» را به عنوان اثر برگزیده معرفی کرد.
دوره پنجم جایزه در مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس و با همکاری انجمن علمی نقد ادبی ایران برگزار شد.

اخبار انجمن

انجمن علمی نقد ادبی ایران

پنل ورود کاربری