دانشگاه جیرفت با همکاری انجمن علمی نقد ادبی ایران، نخستین همایش ملی بلاغت و نظریه پردازی را برگزار می کند

دانشگاه جیرفت با همکاری انجمن علمی نقد ادبی ایران، نخستین همایش ملی بلاغت و نظریه پردازی را روز چهارشنبه ۱۸ اسفند برگزار می کند. لینک ورود به همایش برنامه همایش https://www.skyroom.online/ch/jirooftuniweb/rhetoric

اخبار انجمن

انجمن علمی نقد ادبی ایران

پنل ورود کاربری