جلسه: نقد شعر امروز تاجیکستان برگزار شد

نقد شعر امروز تاجیکستان برگزار شد

 

دوره دانش افزایی زبان و ادبیات فارسی
با عنوان نقد شعر امروز تاجیکستان 🔆 :شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
🕒۱۵:۰۰  در فضای مجازی 
به آدرس https://meeting.atu.ac.ir/ch/persianlit

برگزار شد

 

اخبار انجمن

همایش بین‌المللی امام بخاری، دارمی و ترمذی: مکتب محدثان ماوراءالنهر، ۱-۲ آذر ۱۴۰۲/ ۲۲-۲۳ نوامبر ۲۰۲۳، ترمذ، ازبکستان در مرکز پژوهش‌های علمی بین‌المللی امام ترمذی برگزار شد

در این کنفرانس، دکتر ابراهیم خدایار، استاد دانشگاه تربیت مدرس، رایزن سابق ایران در کشورهای ازبکستان و تاجیکستان با موضوع: نقش حکیم ترمذی در تکامل

ادامه مطلب »
انجمن علمی نقد ادبی ایران

پنل ورود کاربری