جلسه: نقد شعر امروز تاجیکستان برگزار شد

نقد شعر امروز تاجیکستان برگزار شد

 

دوره دانش افزایی زبان و ادبیات فارسی
با عنوان نقد شعر امروز تاجیکستان 🔆 :شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
🕒۱۵:۰۰  در فضای مجازی 
به آدرس https://meeting.atu.ac.ir/ch/persianlit

برگزار شد

 

اخبار انجمن

انجمن علمی نقد ادبی ایران

پنل ورود کاربری