بزودی سه‌گانه‌ی نقد ادبی با رویکرد شناختی نوشته‌ی دکتر لیلا صادقی چاپ خواهد شد.

بزودی سه‌گانه‌ی نقد ادبی با رویکرد شناختی نوشته‌ی دکتر لیلا صادقی چاپ خواهد شد. این سه‌گانه را نشر لوگوس با حمایت معنوی انجمن علمی نقد ادبی ایران منتشر می‌کند.

اخبار انجمن

انجمن علمی نقد ادبی ایران

پنل ورود کاربری