امضای تفاهمنامه‌ی همکاری با پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

در راستای سیاست برقراری ارتباط انجمن‌ها و مجلات و همکاری‌های علمی و تخصصی در انتشار مقالات و علمی در حوزه پژوهش زبان و ادبیات فارسی در قالب نشریه علمی پژوهشی زبان و ادبیات فارسی، تفاهم نامه‌ای بین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به نمایندگی دکتر ایرج فیضی و انجمن علمی نقد ادبی ایران به نمایندگی دکتر ابراهیم خدایار طی شش ماده منعقد شد.

متن تفاهم نامه

اخبار انجمن

همایش بین‌المللی امام بخاری، دارمی و ترمذی: مکتب محدثان ماوراءالنهر، ۱-۲ آذر ۱۴۰۲/ ۲۲-۲۳ نوامبر ۲۰۲۳، ترمذ، ازبکستان در مرکز پژوهش‌های علمی بین‌المللی امام ترمذی برگزار شد

در این کنفرانس، دکتر ابراهیم خدایار، استاد دانشگاه تربیت مدرس، رایزن سابق ایران در کشورهای ازبکستان و تاجیکستان با موضوع: نقش حکیم ترمذی در تکامل

ادامه مطلب »
انجمن علمی نقد ادبی ایران

پنل ورود کاربری