آیین یادبود اندیشمند فرزانه زنده یاد دکتر حسن ذوالفقاری

به همت خانه اندیشمندان علوم انسانی، انجمن علمی نقد ادبی ایران، دانشگاه تربیت مدرس و … آیین یادبود اندیشمند فرزانه زنده یاد دکتر حسن ذوالفقاری (اولین سالگرد)  روز دوشنبه 19 تیرماه 1402 ساعت 17 در محل خانه اندیشمندان برگزار می‌گردد.

اخبار انجمن

انجمن علمی نقد ادبی ایران

پنل ورود کاربری