آغاز پرداخت حق‌ عضویت سالانه‌ی انجمن

انجمن علمی نقد ادبی ایران موسسه‌ای کاملاً خصوصی است که در سال ۱۳۸۷ تاسیس شده است. هیئت‌مدیره‌ی انجمن در دوره‌ی پنجم فعالیت خود، تصمیم گرفت برای تامین بخشی از هزینه‌ها مبلغ یکصد هزار تومان حق عضویت سالانه از اعضا دریافت کند. چاپ دوفصلنامه‌ی تخصصی روایت‌شناسی، برگزاری جوایز نقد زرین و الوند، برگزاری همایش‌های ملی و نشست‌های علمی و دیگر فعالیت‌های انجمن به درآمدهای اختصاصی این نهاد علمی وابسته است.

اخبار انجمن

انجمن علمی نقد ادبی ایران

پنل ورود کاربری