نخستین مدرسه‌ی ایران‌شناسی دانشگاه میبد با همکاری انجمن علمی نقد ادبی ایرانبرگزار می شود

نخستین مدرسه‌ی ایران‌شناسی دانشگاه میبد با همکاری انجمن علمی نقد ادبی ایران.

26 تا 31 اردیبهشت 1400

اخبار انجمن

تبریک نوروز 1402

به نام خداوند زیبایی‌ها نوروز جان، آفتاب تو از سرزمینی که من چشم به جهان گشودم، درخشیدن را تجربه کرد. نام تو سده‌هاست آرام‌بخش بسیاری

ادامه مطلب »
انجمن علمی نقد ادبی ایران

پنل ورود کاربری