ششمین مجمع عمومی انجمن علمی نقد ادبی ایران

به آگاهی می‌رساند ششمین مجمع عمومی انجمن علمی نقد ادبی ایران روز چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۳ با هدف انتخاب اعضای هیئت مدیره جدید انجمن، در محل ساختمان زبان فارسی دانشگاه تربیت مدرس برگزار خواهد شد. ضمن دعوت از اعضای پیوسته برای شرکت در این مجمع، از افراد واجد شرایط (عضویت پیوسته انجمن) و علاقه‌مند که تمایل دارند برای انتخابات هیئت مدیره نامزد شوند تقاضا می‌شود درخواست خود را تا ۱۰ تیر ۱۴۰۳
به نشانی ایمیل انجمن ارسال نمایند.

اخبار انجمن

انجمن علمی نقد ادبی ایران

پنل ورود کاربری