امضای تفاهم‌نامه‌ی انجمن علمی نقد ادبی با خانه‌ی اندیشمندان علوم انسانی‌‌‌‌‌

به‌منظور نشر و گسترش فعالیت‌های علمی-فرهنگی و حمایت از برنامه‌های انجمن های علمی و نهادهای غیر دولتی که در حوزه‌ی علوم انسانی انجام می‌شود، در بهمن‌ماه ۱۴۰۰ تفاهم‌نامه‌ی همکاری بین خانه‌ی اندیشمندان و انجمن علمی نقد ادبی ایران در نه ماده به امضای دکتر ابراهیم خدایار رئیس انجمن و دکتر علی اصغر قاسمی، رئیس خانه‌ی اندیشمندان علوم انسانی رسید.

اخبار انجمن

انجمن علمی نقد ادبی ایران

پنل ورود کاربری