پنجمین مجمع عمومی و انتخابات اعضای هیات مدیره انجمن علمی نقد ادبی ایران که۱۶ تیر از ساعت ۱۰ تا ۱۴ به‌صورت مجازی برگزار خواهد شد. بر همین اساس ثبت نام از نامزدهای عضو انجمن که از تاریخ 24 خرداد ماه 1400 آغاز شده است به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت شایان ذکر است فرایند ثبت نام از نامزدها به صورت الکترونیکی و برخط و از طریق سایت انجمن به آدرس https://anjomannaghd.ir/ می باشد

انجمن علمی نقد ادبی ایران

پنل ورود کاربری